Please note that the English version comes directly after the text in Latvian!


Esiet sveicināti mūsu mājaslapā!
 

Šajā mājas lapā varat iepazīties ar Latvijas auksti spiesto eļļu ražotāja SIA "DUO AG" gana plašo auksti spiesto eļļu klāstu, tāpat šeit atradīsiet informāciju par eļļu iegādes iespējām, tirdzniecības vietām, kā arī, ne mazāk svarīgi, atradīsiet daudz un dažādu, uz zinātniskiem faktiem balstītu informāciju par auksti spiestu eļļu unikālajām īpašībām, kā arī dažādajām to lietošanas iespējām. Informācija iegūta mums personīgi sadarbojoties ar zinātniekiem - bioķīmiķiem, jo mums ir svarīgi publicēt zinātniski pierādītu patiesību, nevis pārpublicēt internetā atrodamo, sagrozīto, bieži vien mānīgo informāciju. Dažādi interesanti fakti, zinātniski pētījumi, kā arī cita veida informācija par un ap eļļām atrodama sadaļā "jaunumi".


 Visas tiesības uz šajā mājas lapā publicēto informāciju patur uzņēmuma SIA "DUO AG" zīmols "Eļļas Ķēķis".  

Welcome to our website!

On this website, you can see wide range of cold-pressed oil from Latvian cold-pressed oil producer Duo AG, as well you will find information about the possibilities for purchasing oil, sales sites, and, not least, you will find a lot of valuable information based on scientific facts about the unique properties of cold-pressed oils. We have obtained information personally, in cooperation with scientists, biochemists, because it is important for us to publish a scientifically-proven truth, rather than disseminate distorted, often misleading information that can often be found on the Internet. The “News” section contains a variety of interesting facts, scientific studies, as well as other information about and around oils.

All rights to the information published on this website are retained by the brand “Oil Kitchen” of DUO AG.