Kontakti

Tālrunis: Gatis 29408158,  Māris 26446569

E-pasts: info@duoag.lv

Adrese: Vienības gatve 83, Rīga, LV - 1004

Rekvizīti:

SIA "DUO AG"

LV 40003623373

Vienības gatve 83A - 1, Rīga, LV - 1004

SEB Banka

LV40UNLA0050002569952

Kontaktu forma

Izmantojot šo sadaļu , varat nosūtīt mums savus jautājumus , priekšlikumus un pretenzijas.

Mob. phones: Gatis +371 29408158, Maris +371 26446569

Contacts.

Email: info@duoag.lv

Address: Vienibas Gatve 83, Riga, LV - 1004

Company details:

“DUO AG”

EN 40003623373

Vienibas gatve 83A - 1, Riga, LV - 1004

SEB Bank

LV40UNLA0050002569952

CONTACTS FORM

With this section, you can send us your questions, proposals and claims.