SIA "DUO AG” dibināts 2003. gada martā, pirms tam darbojoties 1996. gadā dibinātajā I/U "Valči G”. Sākot ar 1998. gadu, "Valči” darbojās ar auksti spiestu eļļu izplatīšanu aptieku tīklos, gan izplatot Latvija spiestu lineļļu un Sibīrijas ciedru riekstu eļļu. Kad 2000. gadā eļļu ražošanas nozarē ar lielu jaudu ienāca SIA „Iecavnieks”, bija jāizvēlas – turpināt nodarboties ar „pērc – pārdod” vai sākt ražot pašiem. "Pašiem" gan ir par skaļu teikts, jo ilgu laiku uzņēmumā viens pats darbojās tikai tā dibinātājs Gatis Poišs. Tika nolemts iegādāties iekārtu komplektu un sākt spiest lineļļu. Tā tas turpinājās līdz 2004. gadam, kad tika saņemts "Kombinēta sastāva eļļu ražošanas” patents. No šī laika, izmantojot patentēto tehnoloģiju varēja sākt ražot visdažādākās kombinētās eļļas, kuru skaits šodien jau ir 24. Tika atrasts novatorisks tehnisks risinājums, kas ļāva ekonomiskāk iegūt 100% eļļu no dažādiem riekstiem un sēklām, un to uz šodienu mūsu sortimentā ir 16.


"Eļļas Ķēķis" ir uzņēmuma SIA "DUO AG", kas jau gandrīz 20 gadus nodarbojas ar aukstā spieduma eļļu ražošanu, zīmols. Nosaukums "Eļļas Ķēķis" radies, iedvesmojoties no 20. gs. 50. - 60. gados izveidotās atraktīvu latviešu literātu un mākslinieku kopienas Ņujorkā - "Elles Ķēķis". Savu konkurentu vidū izceļamies ar salīdzinoši nekomerciālo un radošo attieksmi pret eļļu sortimenta izveidi un izplatīšanu. Jaunas eļļas mēs ieviešam tikai tad, ja tās mums šķiet interesantas garšas, smaržas vai bioķīmisko īpašību nozīmīguma dēļ, vēlākos pārdošanas rezultātus novirzot otrajā plānā. Strādājam pēc mūsdienās ne tik populārā darbības principa - tiecamies pēc kvalitātes, ne kvantitātes. Mums nav tik svarīgi, lai viss notiktu "vairāk", "ātrāk" vai "dārgāk". Vairāk esam par mieru, prieku un, vēlreiz, kvalitāti. Atgriežoties pie mūsu nosaukuma "Eļļas Ķēķis", kuru salīdzinām ar "Elles Ķēķi" - mūsu atrašanās vieta ir puspagrabs, kas maziet sasaucas ar vārdu "elle", tomēr mūsu "elle" ir PVD prasībām atbilstoša aukstā spieduma eļļu ražotne.Šobrīd uzņēmumā pastāvīgi strādā 2 cilvēki, un mēs  lepojamies, ka mūsu sortimentā ir arī eļļas, kuras Latvijā neražo neviens cits. Tāpat, mūsu lepnuma pamats ir fakts, ka visu darbības gadu laikā mūsu eļļu kvalitāti esam spējuši noturēt nemainīgi augstā līmenī. 


Mēs darbojamies kā "ļoti mazais" uzņēmums un par būtisku paplašināšanos šobrīd nedomājam, jo uzskatām, ka tāda veidā mēs riskējam zaudēt saikni ar katru spiesto eļļu, līdz ar to arī eļļas kvalitāti un darbošanās "garšu".

“DUO AG” was founded in March 2003, based on earlier formerly operating I/U “Valči G”, founded in 1996.. Starting from 1998, Valchi was involved in the distribution of cold-pressed oils on pharmacy networks, both by distributing Latvian-pressed linseed oil and Siberian cedar-nut oil. When Iecavnieks entered the oil industry with high capacity in 2000, it was necessary to choose whether to continue with “buy-sell” or to start producing ourselves. It is too loud to say “by ourselves”, because for a long time only its founder, Gatis Poiss, worked alone in the company. It was decided to buy a set of equipment and to start pressing linseed oil. This continued until 2004, when the patent for the 'combined composition oil production' was received. From that time on, it became possible to produce diverse range of combined oils under the proprietary technology.  Today the number of oils is already 24. An innovative technical solution was found that allowed 100% oil to be extracted more economically from different nuts and seeds, and currently there are 16 oils in our assortment.

“Oil Kitchen” is a brand of the company's “DUO AG”, which has been involved in the production of cold-pressing oils for nearly 20 years. The name “Oil Kitchen” got its origin, inspired by the name “The Hell’s Kitchen”. That being the name of a creative Latvian literates and artists community, created in New York, during the 50-60 s of the 20th century. We stand out among our competitors because of our relatively non-commercial and creative attitude towards developing and distributing an assortment of oils. We only start production of new oils if they appear to us to be interesting because of taste, smell or the importance of biochemical properties, by redirecting the later sales results into the second plan. We are working with the not-so-popular principle of action today - more quality not quantity. It doesn't matter to us if everything happens “more”, “faster” or “more expensive.” We stand for peace, joy and, once again, quality. Returning to our brand “Oils Kichen”, which we compare to “The Hell's Kitchen” - our location is a half-cellar which agree a little bit with the word “Hell,” but our “Hell” is an oil ( cold pressed) factory that meets the requirements of the FVS (Food and Veterinary Service). Today there are 2 people working in the company, and we are proud that there are also oils in our assortment that are not produced by anyone else in Latvia. Also, our pride is based on the fact that we have been able to keep the quality of our oils at constant high levels throughout all the years of operation.


We act as a “very small” company and do not think about significant expansion at the moment, because we believe that in that way we put ourselves at risk of losing the link with every oil we are pressing, and consequently the quality of oil and the “taste” of working.