Atbilstoši dažādos informācijas līdzekļos ( un, protams, internetā) atrodamajām pamācībām, vai arī vadoties pēc speciālistu padomiem.

According to the guidelines in the various media ( and the  internet , of course) or accordance with expert advice.


Atbilstoši dažādos informācijas līdzekļos ( un, protams, internetā) atrodamajām pamācībām, vai arī vadoties pēc speciālistu padomiem.

According to the guidelines in the various media ( and the  internet , of course) or accordance with expert advice.

Atbilstoši dažādos informācijas līdzekļos ( un, protams, internetā) atrodamajām pamācībām, vai arī vadoties pēc speciālistu padomiem.

According to the guidelines in the various media ( and the  internet , of course) or accordance with expert advice.